Hvorfor er asbest farligt?

Ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer opstår der støv, som indeholder fibre af form som fine nåle.
Støvet kan ved de fastsatte grænseværdier ikke ses med det blotte øje. Grundet asbestens struktur kan fibrene ved påvirkning hele tiden spaltes på langs og blive meget tynde. Ved indånding er der derfor fare for, at de trænger ud i lungernes allerfineste forgreninger, hvor de kan aflejre sig. Udsættelse for asbestfibre medfører risiko for udvikling af asbestose og forskellige former for lunge- og mavetarmkræft.

Asbest blev forbudt i mange bygningsmaterialer i 1972, men var stadig at finde i mange materialer, bl.a. tagplader.

Ved sanering af asbest kræver lovgivningen at arbejdet skal udføres af en sanitør med asbestcertifikat og efter ganske nøje forholdsregler. Og det sørger Jysk Industri- og Skadeservice bliver overholdt.

Jysk Industri- og Skadesservice tilbyder

  • Undersøgelser, der vurderer om din bolig indeholder asbest, og evt. skal have
  • fortaget asbestsanering.
  • Asbestanalyser inden asbestsanering går i gang.
  • Asbestsanering anmeldes til Arbejdstilsynet og den kommune, hvor arbejdetudføres.
  • Hurtig og effektiv fjernelse af asbestholdige materialer efter lovens retningslinjer
  • Bortskaffelse af asbestaffaldet.