Hurtig udrykning minimerer skaderne

Overalt i industrier findes olie og kemikalier, det er integrerede dele af maskiner og produktionsanlæg.

Derfor kan der ske udslip. Slidtage, nedbrud, havari eller andre uheld kan være grunden. Ved udslip gælder det om at handle hurtigt og effektivt. En hurtig indsats minimerer risikoen for både mennesker og forøget forurening af jord og grundvand.
Ved hurtig reaktion kan de unødvendigt store omkostninger til sanering undgås.

Jysk Skade & Industriservice tilbyder:

  • Opsugning og fjernelse af forurening
  • Fin- og slutoprensning af berørte omgivelser
  • Afvask, aftørring og rengøring af berørte objekter
  • Bortkørsel og deponering af olie, kemikalier og affald
  • Lugtsanering, fjernelse af lugtgener