Fjernelse af PCB

PCB er en forkortelse for Polyklorerede Biphenyler. Polyklorerede Biphenyler er en gruppe af kemiske stoffer, som er meget miljø- og sundhedsskadelige.
Allerede i 1970’erne blev man klar over, at PCB er skadeligt for mennesker og dyr, og brugen af PCB blev i Danmark forbudt pr. 1. januar 1977.
PCB var i 1960-erne og 1970-erne et populært tilsætningsstof i mange produkter.

PCB til kommerciel anvendelse fremstilles industrielt og er i udgangspunktet et olielignende stof, der besidder en række nyttige tekniske egenskaber. Særlig PCBs brandhæmmende og blødgørende egenskaber gjorde stoffet populært i store dele af industrien.

Vi tilbyder:

  • Prøvetagninger og registrering af PCB-indhold i fuger, termoruder, maling m.v.
  • Handlingsplan for sanering.
  • Arbejdsmiljørigtig PCB-sanering, udført af vores specialister.
  • Effektiv sikring mod spredning af PCB til omgivelserne under saneringen.
  • Sikker og korrekt håndtering af PCB-holdigt affald.
  • Effektiv dokumentation af hele saneringsforløbet.
  • Fjernelse af PCB ved termisk stripning.