BRANDSKADER – FORSIKRING RENGØRING SANERING OPRYDNING

Ved brand skelner man mellem primære og sekundære skader. En primær skade er direkte udbrændte dele af bygninger eller løsøre.
Sekundære skader består sædvanligvis af sodbelægninger og korrosive belægninger. Som regel udgør de sekundære skader over 75% af de samlede skader.

Har en brand hærget, rydder vi op og rengør.
Vi klarer:

  • Afstivning af bygningen
  • Rengøring ved sodskader
  • Lugtsanering

Sodskaderne håndterer vi med stor faglighed, så overfladerne rengøres mest effektivt og lugtgener fjernes hurtigst muligt.