Rengøring af indbo eller skader

I tilfælde af brand- og vandskader forekommer der ofte skader på indbo og løsøre. Dette håndteres af vores erfarne medarbejdere med stor professionalisme.

Indbo og løsøre hentes ind på skadescentret, hvor det rengøres og opbevares, indtil de kan komme tilbage.

  • Registrering
  • Nedpakning
  • Hjemtagning
  • Rengøring af indbo og løsøre
  • Opmagasinering
  • Tilbagelevering​​