Vi udfører skimmelsvamp undersøgelse og test – Skimmelsvamp Sanering

BEMÆRK! Såfremt du bor til leje skal du kontakte din udlejer vedr. fugt og skimmelsvamp. Hvis ikke udlejer reagerer kan du evt. kontakte din kommune.

Ønsker du derimod selv at betale for en fugt/skimmelsvamp undersøgelse er du velkommen til at kontakte os.

Skimmelsvamp dækker over en større gruppe af svampe, der har flere fællestræk, bl.a. kræver de et fugtigt klima for at kunne vokse og trives. De benytter organiske materialer som fødekilde.

Men ét væsentligt fællestræk for svampene er, at de kan påvirke vores dagligdag på særdeles uheldig vis. Ikke mindst p. g. a. de sporer og giftstoffer, de udsender i luften, som kan være aldeles ubehagelige.

Skimmelsvamp opstår på dele af bygninger, der har været fugtige i længere tid. Fugten kan skyldes dårlige vaner som manglende udluftning, men skader på rør m.m. kan også være årsagen.

Når det handler om sanering af skimmelsvamp, foretager vi de nødvendige skimmeltest, som sendes til analyse. Løbende i en saneringsopgave, foretager vi kvalitetstest. Som afslutning på en skimmelsag indsendes der skimmeltest til analyse for endelig godkendelse af opgaven.

Vi kan teste om der er skimmelsvamp i din bolig på flere måder. Hvis der ikke er synlige tegn på skimmelsvamp kan vi måle om der er skimmelsporer i luften/støvet.

Aftryksplader
Mycometer test
DNA Test
Mycometer Kufftert.
Fugtmåler kuffert.

Hos Jysk Industri & Skadeservice har vi certifikat til analyse af skimmelsvamp via mycometer test. Dette betyder at vore kunder kan få svar på skimmeltest analyse samme dag som testene er udtaget.

Hvis nødvendigt udtages prøver til analyse for skimmelsvamp – f.eks.

– Dyrkningsprøver – kontaktaftryk
– Materialeprøver til vækst og artsbestemmelse.
– Tapaftryk til vækst og typebestemmelse.
– Cirtifikat til Mycometer test og Mycometer Air test.

Analyseomfang aftales med kunden ud fra den konkrete sag, herunder hvor meget sagen haster.

EFFEKTIV SKIMMELSVAMPSANERING

Jysk Industri & Skadeservice har over 25 års erfaring med bekæmpelse og sanering af skimmelsvamp.

Vi benytter den nyeste og mest effektive teknoligi til fjernelse af skimmelsvamp. Vi bruger både damprensning uden kemi samt produkter fra f.eks. PROTOX.

Efter skimmelsvampsaneringen er udført kan vi udtage skimmeltest for kvalitetssikring af det udførte arbejde.

IC-meter målinger

Med såkaldte IC-meter målinger kan vi online følge boligens indeklima med hensyn til temperatur, fugt, Co2 og støj m.m.
Du får som kunde mulighed for at følge fugtmålingerne og måling af indeklima online, når du bliver godkendt som bruger på den enkelte sag.

Spar penge på rengøring af indbo i forbindelse med skimmelsvamp.

I mange tilfælde kan vi desinficere skimmelsporer på indboet på stedet uden at skulle hente indboet til rengøring på skadescenteret.

Eventuel nedpakning af indboet, transport, og rengøring af indboet på skadescentret, samt efterfølgende udpakning af indboet hos skadelidte igen, er i mange tilfælde en stor omkostning.
Med udlægning af tåge af et miljøvenligt produkt kan vi spare vore kunder for mange omkostninger i forbindelse med rengøringen af indbo i en skimmelsag.

Har du mistanke om skimmelsvamp i din bolig?

Hvis du har mistanke om, at der er skimmelsvamp i din bolig, kan vi vurdere forholdet hos dig og give dig et overblik over, hvad der fugtteknisk kan være årsagen til skimmelsvamp i boligen.

Der er flere måder at observere skimmelsvamp på, men oftest opdages skimmel ved synlige aftegninger på overfladerne i boligen.
Skimmelsvamp viser sig f.eks, hvis man flytter skabe, bag møbler og senge. Dette skyldes ofte kuldebroer i facaden.
Man kan også opdage skimmelsvamp ved lugtgener som muglugt, gamle møbler eller lugt af skovbund. Det kan også føles som indelukkethed , fugt og klamhed.
Du kan opdage skimmelsvamp på spær og undertag på loftsrummet, og dette kan påvirke indeklimaet i boligen.

På loftsrum skyldes skimmelsvamp ofte:

 • Manglende ventilation.
 • Isoleringen ligger tæt ud til udhæng, hvilket påvirker manglende ventilation.
 • Manglende – eller skader på dampspærre.
 • Utætheder i taget.
 • Loftslemmen er ikke tæt, og der kan komme varm luft op på det kolde loftsrum.
 • Udsugning fra emhættens ventilation eller udluftning fra bad er defekt.
 • Tjek ofte om emhættens og baderummets ventilation virker optimal.

Synlig skimmelsvamp er ofte sort, blålig m.fl.

Skimmelsvamp kan også i mange tilfælde være skjult. Her lever skimmelsvampen af støv og lign. materialer, som er landet på en vandret overflade. Til undersøgelse af skjult skimmelsvamp tages en DNA test eller en aftryksplade i støv.
Ved udtagelse af en DNA test eller aftryksplade i støv kan vi afklare, hvilke typer skimmelsvampe, der er i boligen.

Typisk tager vi også en Mycometer skimmelsvamptest for at undersøge skimmelsvampeforekomster.

Vi er autoriseret til at udtage og analysere Mycometer skimmelsvamptest, hvilket betyder, at du hurtigt har svar på den udtagede skimmelsvamptest.

Vi ser ofte skimmelsvamp i vinduesrammer på f.eks. gummilister i kanten af glasset. Skimmelsvamp lever ikke af gummilister, glas eller det malede træ i vinduet. Skimmelsvampen lever af støvpartiker, som er landet nævnte steder. Når der kommer kondens på vinduerne, så er der vækstbetingelser for skimmelsvamp.

Skimmelsvamp er ikke trænedbrydende og har ikke en egentlig skadelig effekt på bygningsdelene – derfor er skimmelsvampe typisk ikke dækket af en husforsikring.
Grunden, til at boligejere snakker meget om skimmelsvamp, er, at det påvirker indeklimaet og kan udvikle allergi hos mennesker.

Symptomer på påvirkning af skimmelsvamp:

 • Influenzalignende symptomer som snue, hoste, kløe, muskelsmerter.
 • Kvalme
 • Hæshed
 • Træthed
 • Hovedpine
 • Koncentrationsbesvær
 • Kronisk bihulebetændelse
 • Følelsen af at blive let forpustet
 • Hoste og trykkende fornemmelse for brystet.

Det er vigtigt at påpege, at ovenstående symptomer også kan skyldes andre forhold. Er man i tvivl, bør man altid kontakte sin læge samt evt. få undersøgt sin bolig for skimmelsvampe.
Ved længere tids ophold i boliger med skimmelsvamp kan det påvirke indeklimaet med helbredsmæssige følger, og skal derfor tages alvorligt.

Skimmelsvamp bør undersøges straks, når man har fået mistanke om det. Udbedring af årsag til skimmelsvamp skal udbedres for at undgå skimmelsvamp frem over.
Symptomer/ tegn på skimmelsvamp i boligen:

 • Jordslået, muggen lugt.
 • Synlige, mørke plamager på møbler, lofter, vægge og andre overflader. Disse kan ofte fjernes med en fugtig klud men kommer typisk hurtigt igen, såfremt årsagen til skimmelsvamp ikke er udbedret.
 • Synlig fugt på vægge, gulve, lofter, dug i vindueskarme.
 • Buler på tapet, revner i tapet eller tapet falder ned.
 • Et for højt fugtniveau.

UNDGÅ SKIMMELSVAMP

Man kan selv gøre meget for at undgå skimmelsvamp. Hvis du følger nedenstående råd, er du hjulpet godt på vej.

 • Undgå fugt i rum i længere tid ad gangen.
 • Undgå at tørre tøj indendørs
 • Luft ud dagligt med gennemtræk – især på badeværelser og i andre fugtige rum.
 • Tjek om emhættens udsugning virker optimal.
 • Tjek om ventilationsudsugning på badeværelser virker optimal.
 • Undgå at sætte møbler – senge m.v. tæt op ad kolde vægge.

Fugt & skimmelsvamp i kældre.

Vi ser ofte i kældre begrænset fugtsikring udvendig, og væggene er derfor fugtpåvirket fra nedsivende regnvand og opstigende grundvand.

Tegn på fugt og skimmelsvamp i kældre ses ofte som buler, blærer og afskallede puds og skimmelsvamp på overflader. I nogle tilfælde ser vi også skjulte skimmelsvampe i konstruktion.

Årsagen kan være problemer med plastmaling, hård cementpuds, forsatsvægge, høje paneler m.m.

Udbedring af fugt og skimmelsvamp udføres med en grundig skimmelsvampsanering, som afsluttes med en grundig rengøring.
Der er flere muligheder for at opnå optimal relativ fugtighed i kælderen. Kontakt os for yderligere information om bedre indeklima i kælderen.

Vi har mere end 25 års erfaring med undersøgelse for skimmelsvamp og skimmelsvampsanering – så hos os er du i trygge hænder, når det drejer sig om at få et bedre indeklima.