Vi udfører skimmelsvamp undersøgelse og test – Skimmelsvamp Sanering

Skimmelsvamp dækker over en større gruppe af svampe, der har flere fællestræk, bl.a. kræver de et fugtigt klima for at kunne vokse og trives. De benytter organiske materialer som fødekilde.

Men ét væsentligt fællestræk for svampene er, at de kan påvirke vores dagligdag på særdeles uheldig vis. Ikke mindst p. g. a. de sporer og giftstoffer, de udsender i luften, som kan være aldeles ubehagelige.

Skimmelsvamp opstår på dele af bygninger, der har været fugtige i længere tid. Fugten kan skyldes dårlige vaner som manglende udluftning, men skader på rør m.m. kan også være årsagen.

Når det handler om sanering af skimmelsvamp, foretager vi de nødvendige skimmeltest, som sendes til analyse. Løbende i en saneringsopgave, foretager vi kvalitetstest. Som afslutning på en skimmelsag indsendes der skimmeltest til analyse for endelig godkendelse af opgaven.

Vi kan teste om der er skimmelsvamp i din bolig på flere måder. Hvis der ikke er synlige tegn på skimmelsvamp kan vi måle om der er skimmelsporer i luften/støvet.

Aftryksplader
Mycometer test
DNA Test
Mycometer Kufftert.

Hos Jysk Industri & Skadeservice har vi certifikat til analyse af skimmelsvamp via mycometer test. Dette betyder at vore kunder kan få svar på skimmeltest analyse samme dag som testene er udtaget.

Hvis nødvendigt udtages prøver til analyse for skimmelsvamp – f.eks.

– Dyrkningsprøver – kontaktaftryk
– Materialeprøver til vækst og artsbestemmelse.
– Tapaftryk til vækst og typebestemmelse.
– Cirtifikat til Mycometer test og Mycometer Air test.

Analyseomfang aftales med kunden ud fra den konkrete sag, herunder hvor meget sagen haster.

EFFEKTIV SKIMMELSVAMPSANERING

Jysk Industri & Skadeservice har over 25 års erfaring med bekæmpelse og sanering af skimmelsvamp.

Vi benytter den nyeste og mest effektive teknoligi til fjernelse af skimmelsvamp. Vi bruger både damprensning uden kemi samt produkter fra f.eks. PROTOX.

Efter skimmelsvampsaneringen er udført kan vi udtage skimmeltest for kvalitetssikring af det udførte arbejde.

IC-meter målinger

Med såkaldte IC-meter målinger kan vi online følge boligens indeklima med hensyn til temperatur, fugt, Co2 og støj m.m.
Du får som kunde mulighed for at følge fugtmålingerne og måling af indeklima online, når du bliver godkendt som bruger på den enkelte sag.

Spar penge på rengøring af indbo i forbindelse med skimmelsvamp.

I mange tilfælde kan vi desinficere skimmelsporer på indboet på stedet uden at skulle hente indboet til rengøring på skadescenteret.

Eventuel nedpakning af indboet, transport, og rengøring af indboet på skadescentret, samt efterfølgende udpakning af indboet hos skadelidte igen, er i mange tilfælde en stor omkostning.
Med udlægning af tåge af et miljøvenligt produkt kan vi spare vore kunder for mange omkostninger i forbindelse med rengøringen af indbo i en skimmelsag.