Vandskader – Vi rykker hurtigt ud

Der skal hurtigt igangsættes udtørrende foranstaltninger, hvis en bygning har været udsat for vandskade. Dette er nødvendigt for at reducere direkte skader og følgeskader, fx skimmelvækst, korrosion og angreb fra trænedbrydende svampe.
Derfor er det vigtigt, at den rigtige indsats iværksættes hurtigt. Det gør forløbet kortere og gør følgeskaderne mindre, så den samlede omkostning kan formindskes.

Vi påtager os:

  • Opsugning af vand
  • Vask og desinficering
  • Affugtning
  • Rengøring
  • Fugtmålinger